Α' Δημοτικού

Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο Α' δημοτικού.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ελληνικά (Α' τεύχος, Β' τεύχος, Γ' τεύχος, Δ' τεύχος)

Μαθηματικά (Α' τεύχος, Β' τεύχος, Γ' τεύχος, Δ' τεύχος, Ε' τεύχος)

Περιβαλλοντική Αγωγή

Τετράδιο γραπτής έκφρασης
Η εκτύπωση του συγκεκριμένου βιβλίου πρέπει να είναι διπλής όψης και με τις μονές σελίδες στο δεξί μέρος.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής A' Τεύχος

Τετράδιο Πρώτης Γραφής Β' Τεύχος

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Olli, Lisa und Felix spielen

Wir schreiben mit Olli, Lisa und Felix

Olli, Lisa und Felix gehen in die Schule

Olli, Lisa und Felix haben Spaß

Olli, Lisa und Felix lesen und schreiben