Στ' Δημοτικού

Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο Στ' δημοτικού.


ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ελληνικά (Α' τεύχος, Β' τεύχος, Γ' τεύχος, Δ' τεύχος)

Τετράδιο Γραπτής Έκφρασης

Μαθηματικά (Α' τεύχος, Β' τεύχος, Γ' τεύχος, Δ' τεύχος)

Περιβαλλοντική Αγωγή

Ιστορία (Α Τεύχος)

Ιστορία (Β Τεύχος)

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Geschichten aus dem Leben
DSA-Spezial

Γερμανική Σχολή
   Mobi 6C (Α' τεύχος, Β' τεύχος, Γ' τεύχος)

Wir sprechen und schreiben
Freunde A2

Α' επίπεδο
   Magnus 6A1
   Magnus 6A2

Β' επίπεδο
   Materialien zu Fit 2
   Kompendium Magnus 6B
   Kompendium Magnus 6B1
   Kompendium Magnus 6B2
   Sprachschatz (1a) Gr
   Sprachschatz (1b)
   Sprachschatz (2)
   Sprachschatz (2b) (LV, SA,MA)

Γ' επίπεδο
   Kompendium Magnus 6C1
   Kompendium Magnus 6C2